mgr. rat. med. Piotr Zabielski

Piotr Zbielski Medikon Szkolenia Pierwszej Pomocy

Ratownik medyczny, czynny w zawodzie od ponad 12 lat (w myśl ustawy). Pracuje w Systemie Ratownictwa Medycznego w Gdańskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego.

Wykształcenie:
  • Studia I stopnia Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Medyczna w Gdańsku kier. Ratownictwo Medyczne
  • studia stacjonarne Studia II stopnia Wydział Nauk o Zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny kier Zdrowie Publiczne
  • Liczne kursy zawodowe, obowiązkowe i nieobowiązkowe zgodnie z obowiązkiem kształcenia nałożonym przez ustawodawcę
  • Kurs doskonalący dla ratowników medycznych, medycyna katastrof masowych, zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci, postępowanie w udarach mózgu, kardiologia ratunkowa, farmakologia ratunkowa, hipotermia, Ekg w praktyce
  • Uprawnienie do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego również w kategoria prawa jazdy C