mgr rat. med. Karol Bączkowski

Medikon Szkolenia Pierwszej Pomocy

Ratownik medyczny, czynny w zawodzie od ponad 12 lat (w myśl ustawy). Pracuje w Systemie Ratownictwa Medycznego w Gdańskiej Stacji Pogotowie Ratunkowego.

Od 2008 r. cykliczne prowadzi szkolenia pierwszej pomocy dla firm prywatnych i instytucji publicznych – liczba szkolonych osób rocznie ok. 1500.

Współinicjator Gdańskiego programu urządzeń AED, „Bezpieczny Gdańsk” – 33 urządzenia AED w dostępie publicznym, koszt 1 000 000 zł, finansowany przez miasto Gdańsk.

Honorowy dawca krwi.

Wykształcenie:
  • Studia podyplomowe/Wyższa Szkoła Morska w Gdyni/Studium Wojskowe-Zarządzanie i Bezpieczeństwo Sytuacjach Kryzysowych
  • Kurs ochrony informacji niejawnych/Wyższa Szkoła Morska w Gdyni/Studium Wojskowe
  • Kurs z zakresu sporządzania i przetwarzania danych osobowych/Wyższa Szkoła Morska w Gdyni/Studium Wojskowe
  • Studia I stopnia Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Medyczna w Gdańsku kier. Ratownictwo Medyczne/studia stacjonarne
  • Studia II stopnia Wydział Nauk o Zdrowiu Gdański Uniwersytet Medyczny kier Zdrowie Publiczne/ studia niestacjonarne
  • Liczne kursy zawodowe, obowiązkowe i nieobowiązkowe zgodnie z obowiązkiem kształcenia nałożonym przez ustawodawcę
  • Kurs doskonalący dla ratowników medycznych, medycyna katastrof masowych, zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci, postępowanie w udarach mózgu, kardiologia ratunkowa, farmakologia ratunkowa, hipotermia, Ekg w praktyce
  • Uprawnienie do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego również w kategoria prawa jazdy C