AED

Nasz ukochany temat, AED. Mamy również swoje marzenia i plany. AED to HIT i przyszłość nas wszystkich. Jego dostępność i powszechność to klucz to sukcesu w ratowaniu podczas zatrzymania krążenia.

Zrealizowaliśmy/ byliśmy współpomysłodawcami, kilka lat temu publiczny projekt / pro bono, za 1 mln na publiczne defibrylatory w Gdańsku, pierwsze już uratowały życie. To fantastyczna motywacja do dalszych działań.

AED to:

🔌 automated external defibrilator

🔌 bezpieczne urządzenie

🔌 ratujące życie

🔌 mobilne urządzenie

🔌 lekkie urządzenie

🔌 prąd a prąd to życie

AED jest:

⚡ zewnętrzny : naklejamy elektrody na klatkę piersiową

⚡ automatyczny: to komputer który wie co ma robić

⚡defibrylatorem: wysyła impuls elektryczny za pośrednictwem elektrod, celem przywrócenia prawidłowego rytmu serca.

Zatrzymanie krążenia i brak AED to szanse przeżycia na poziomie 7-10%.
Zatrzymanie krążenia + AED to szanse przeżycia na poziomie 50-75% ⚡ ❣️⚡

Koszt urządzenia to ok 6 000 zł. Chcesz pomocy? Doradzę bezpłatnie jaki AED wybrać do Twojego zakładu pracy.

Masz w pracy AED?

https://www.linkedin.com/posts/karol-baczkowski_karolratownik-activity-6769210320314535936-1b-8

#KarolRatownik